12 Mayıs 2008 Pazartesi

Zaman - audiovisual (Time)

Fragmented Time-Fragmented Form

Parçalanmış Zaman-Parçalanmış Biçem

Aşağıda İstanbul Bilgi Üniversitesi 24 Mayıs gecesi gerçekleşecek elektronik müzik konseri için yapılmış bir eserin açıklaması ve prova sunumu bulunmaktadır.

Bu seneki konser için önerilen sorunsal/tema Parçalanmış Zaman-Parçalanmış Biçem içinde yaşadığımız toplumda bütünlüğün ancak süreklilik (continuum) ile sağlanabileceği yanılsamasına eleştirel bir yaklaşım getirmek, müzikte sürekli akan katmanlar dışında alternatif çözümler aramak amacıyla belirlenmiştir.

Eser ismi : Zaman

Eser sahibi :
Baran Güleşen

Eser bilgisi :
Zamanın objekif olarak var olup olmadığı, fiziğin en önemli sorunsallarından biridir. Örneğin Ünlü fizikçi Max Planck'ın zamanı denilen en kısa
zaman aralığından (10 üzeri 43'de birinden daha kısa olan süre), daha aşağıya inersek fizikçilerce içinde bulunduğumuz 3 boyutlu uzayın sınırı ve kara delik ortamının başlangıcına gelmiş oluruz.
Ayrıca zamanın akıp akmadığı veya hangi yönde aktığı da aynı şekilde fiziğin en tartışmalı konulardandır.Uzay-zaman'da olan her gelişmenin içindedir. Sebep-sonuç ilişkisi zaman akış oku ile ilgili olup, tersine zaman oku da teorik olarak mümkündür.
Zamanın bir boyut olduğu gibi aynı uzay gibi bükülmesi de söz konusudur.Yalnız NEWTON derki " mutlak zaman,
onu ölçmeye yarayacak bir olay ya da hareketin varlığına ihtiyaç duymadan düzgün olarak akıp gitmektedir.

Gösteri bu akışın bir saat gibi sürekli aynı hızdamı akıp gittiği yoksa zamanında insanoğlu gibi değişen veya dış etkenler yüzüden değiştirilen bir mekanızma mı olduğunu düşünüp bu konuyu tartışmaktadır. Bu gösteride süreki akıp giden bir kum saatinin kumuna kum katıp deliğini daraltıp genişletirsek ve bunları zamana hizmet eden saate bağlı sesler ile yapsak acaba ortaya nasıl bir kompozisyon ve bütünlük çıkar.İşte butün performans (sessel ve görsel materyel) bunun üzerine kurulu.

Perfor
mans Nasıl Gerçekleşecek

Saatin normal akışı ve bozulması sırasında oluşan sesler dışında, performansı yapan kişi bir süre sonra akrep, yelkovan ve doğaçlama nın konumuna göre elindeki ışık sensorleri ile önceden kayıt edilmiş şiir ve sesleri ışıklarla tetikleyecek. Böylecede kendinin belirlemiş olduğu zamansal boyutu seslerle belirleyecek. Dünyasını oluşturcak.

Örnek olarak akış sırasında akrepe bağlı bulunan ses ancak akrep 0, 6 ,3 ve 9 konumuna geldiği zaman perform edilecek.
Performansın Prova Videosu
baran gulesen