1 Temmuz 2009 Çarşamba

Türk müziğindeki komaların frekans hesapları

Bir tam sesin frekanslarını (do, re) (türk müziğinde çargâh ve nevâ) birbirinden çıkarıp çıkan sonucu 9'a bölüp ondanda çıkan sonucu tam sesin başladığı frekansa ekleyerek gidersek, türk müziğinde kullanılan fazla,bakiye, küçük mücennap, mücennebi kabir yani 1,4,5 ve 8. noktaları ele alırsak matematiksel olarak türk müziğinde kullanılan komaların frekanslarını baştan sona çıkarabiliriz.

formul basitçe şöyledir

Re-Do =x
x/9 =y

y+ DO = fazla
( y*4 ) + DO = bakiye
( y*5 ) + DO = küçük mücennap
( y*8 ) + DO = mücennebi kâbir

Bu formulle puredata da yaptığım türk müziğinde kullanılan komaların frekans değerlerine bakılabilir.peki bu frekanslar ne işimize yarar?

Türk müziği ilgilenenler bilirki müziğimiz teori olarak hala gelişmeye açık bir müziktir. Türkün yatptığı müziğe türk müziği denebilir. Fakat bu yalnıştır. Müzik evrensel bir olgu olduğu kadar bölgesel ve geleneksel niteliklerlede değerlendirilir. Bu durumda öğretilirken katagorize edilip daha önceden yapılmış eserler incelenip ona benzer şeyler taklit edilerek yaşatılmaya çalışılır. (Yazdıklarım sanattaki taklit konusuyla ayrı bir tartışmaya gidiyor ama konumuz bu olmadı için detayları şimdilik burda kesiyorum)

Öncelikle şunu unutmamamız gerekirki bir şeyi diğerlerinden ayırmak için onun ayırıcı noktalarını belirtmeliyiz ve tanımlayamayız. Türk müziğide dünyadaki diğer bölgelerde olan müzikler gibi kendine özgü birçok ayırıcı durumuyla diğerlerinden ayrılır.

Türk müziği hakında birçok teori kitabı bulunur. İçlerinde bulunan bilgilerse herbirinde ufak noktalarda birbirinde faklı olabilir. Ama matematiksel verilerden yola çıkılarak yaptığım bu frekans hesabı bilgisayarda müzik yapanlar için notalar ve komların frekanslarını belirlemede bir kolaylık sağlayacaktır.konu ile ilgili diğer yararlı kaynaklar
http://www.musiki.org/tm_de_bolgesel_iskalalar.htm
http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html